A távoktatás tapasztalatai

2020.03.23.

Tisztelt Szülők!

A távoktatás első hetének tapasztalatait összegezve a következő rend alakult ki.

  1. Azok számára, akiknek van elektronikus elérhetőségük:

1. 1.Tanórai munka, házi feladat

A távoktatás az órarend szerint (8.00 – 13.30) zajlik. A pedagógusok közzéteszik az órai munka témáját, feladatait a KRÉTA házi feladat oldalon, majd visszajelzéseiket köremailben megküldik a tanulóknak . A kötelező feladatok tankönyvhöz illetve munkafüzethez, füzethez kötöttek (kivétel az ének, a testnevelés, a rajz, a technika és a számítástechnikai feladatok). Az interneten megadott elérhetőségek többnyire kiegészítő tananyagként szerepelnek.

FONTOS, HOGY A GYERMEK ÓRAREND SZERINTI IDŐBEOSZTÁSSAL DOLGOZZON! A FELADATOK MEGOLDÁSA A RENDES TANÍTÁS SZERINTI 30-35 PERCET IGÉNYELNEK.

A pedagógusok tantárgyanként heti egy-egy órában videókapcsolatot kezdeményeznek a Google csoportokban a hangouts elérhetőséggel. Emellett a napközis illetve a tanulószobás pedagógusok délutánonként (13.40-15.45) meghívják a diákokat a hangouts csatornán, és segítik a feladatok megoldását. E kapcsolat létrejöttéhez a résztvevőknek az előre egyeztetett időpontban fel kell mennie a gmail címére.

1.2. Visszajelzés

A kiadott feladatot a tanuló megoldja, lefényképezi az okostelefonjával és elküldi a pedagógus email címére. Ha videókapcsolatban van, akkor elmondja a megoldást.

1.3. Értékelés

A pedagógusok havonként legalább egyszer számon kérik a megtanultakat. Ez történhet megküldött feladatlapon, teszten, esetlegesen füzetbe írt szöveges, adott esetben a hangouts csatornán szóbeli felelettel. A pedagógus értékelheti a heti online munkát is.

2. Azok számára, akiknek nincs elektronikus kapcsolatuk, vagy ha van, nehezen, korlátozottan érhető csak el.

2.1. Tanórai munka, házi feladat

Az iskola összesíti a feladatokat és megküldi levél útján az érintett tanulóknak. A feladatok megoldásához tankönyv, füzet és munkafüzet szükséges. A feladatok megoldásához el kell olvasni a lecke szövegét. A feladatokat a szöveg megértése után lehet megoldani.

FONTOS, HOGY A GYERMEK ÓRAREND SZERINTI IDŐBEOSZTÁSSAL DOLGOZZON! A FELADATOK MEGOLDÁSA A RENDES TANÍTÁS SZERINTI 30-35 PERCET IGÉNYELNEK.

2.2. Számonkérés, értékelés

A tanulók havi egy alkalommal kapnak ellenőrző feladatokat tantárgyanként levél útján, amit kitöltve a megadott határidőre el kell juttatni az iskolába.

Tisztelt Szülők!

Megértésüket kérjük a távoktatással kapcsolatosan, hiszen együtt tanuljuk a rendszer működtetését. Azon vagyunk, hogy folyamatosan fejlesszük és könnyedebbé tegyük ezt a tanulási formát. Kérjük, támogassák gyermeküket a távoktatásban, ellenőrizzék gyermekük órarend szerinti otthoni tanulását.

Tisztelettel:                                                                                                          

Zalabér, 2020. március 23.                                                                  Kiss Albert intézményvezető