Értesítés a felső tagozatos tanulók szüleinek

2021.01.13.

Tisztelt Szülők!

A felső tagozatos diákok a Krétából kinyomtatott formában megkapták a 2021. 01. 12-ig kapott érdemjegyeikről szóló értesítőt, melyet kérünk, megtekintés után aláírva küldjenek vissza az intézménybe. Ezzel az a célunk, hogy biztosan minden szülő értesülhessen a gyermeke félév előtti tanulmányi helyzetéről.

A tanulmányi átlagot a jegyek súlyozott értékéből számol a rendszer az alábbiak szerint:

Beszámoló: 100%

Gyakorlati feladat: 100%

Házi dolgozat: 75%

Házi feladat: 50%

Írásbeli röpdolgozat: 75%

Írásbeli témazáró felmérés: 100%

Órai munka: 75%

Projekt munka: 100%

Szóbeli felelet: 75%

NA-Nem azonosítható: 100%

Köszönjük az együttműködésüket!