Figyelemfelhívás távoktatással kapcsolatban

2020.04.07.

Ikt. szám:        30-3/2020.

Tárgy:             Intézményvezetői megkeresés, figyelemfelhívás a távoktatást maradéktalanul nem teljesítő tanulók szüleinek                                                      

 

Tisztelt Szülők!

A járványhelyzet miatti iskolabezárások hatalmas kihívás elé állítottak családokat, oktatási intézményeket.

 Megváltoztak a munkamódszerek, elmaradtak a tanulók közötti, valamint a pedagógusok -diákok közötti személyes kapcsolattartások. 

Viszonylag szerencsés helyzetben érte a változás azokat a családokat, akiknek nem okoz akadályt az internetelérés és rendelkeznek okostelefonokkal, számítógéppel. Azonban még ezek megléte esetén sem mellőzhették az új munkarendre való átállásra szoktatást. Ezzel kapcsolatban tettem közzé egy levelet mindjárt a „kényszerszünet” első napján. Ebben a levélben Önöket, Szülőket, arra kértem, hogy ne térjenek el attól az időbeosztástól a gyermekek, amelyet a mindennapos iskolalátogatás során megszoktak, azaz időben keljenek fel, lássanak munkához, vegyenek részt az online órákon, végezzék el a Krétában kijelölt feladatokat, haladjanak órarend szerint. Több család követte ezt a tanácsot, viszont vannak olyan diákok, akik nem így tettek eddig.

 

Figyelem!

A kollégák beszámolója és a saját tapasztalatom alapján arról tájékoztatom, hogy az Önök gyermeke sem végzi rendszeresen a kijelölt munkákat, nem számol be azok elvégzéséről, hiszen rendszertelenül „jelenik meg” a videóórákon, a kiadott feladatok megoldását nem küldi az egyes szaktanárnak.

Kérem Önöket, hogy beszéljenek erről a problémáról a családban, értessék meg gyermekükkel a mulasztásának következményeit, nevezetesen, hogyha nem lesz értékelhető munkája, akkor a tanév végi minősítése is veszélybe kerül. A kiadott tanórai feladatokat az e-naplóban rögzítettük - vagy levélben postáztuk -, amelyeket nyomon követhetnek. Ha ezt nem tudják megoldani, akkor hívják telefonon az iskolatitkárt (06/83 376008), aki segítségükre lesz.

A tavaszi szünet utáni héten elkezdődnek a számonkérések feleltetéssel, tesztírással, valamint a már beérkezett megoldások értékelése is megtörténik.

Arra kérem, hogy hívja fel gyermeke figyelmét az eddig elmaradt munkáinak pótlására, hogy az érintett pedagógushoz el tudja azokat juttatni javítás és értékelés végett.

Megismétlem, tisztában vagyok a családokra zúduló nehézségekkel, azonban ahhoz, hogy a gyermek fogékony legyen a rendszerességre, a kitartó, folyamatos munkára, hogy előkészítsük a majdani sikeres felnőtté válásra, ez közös felelősségünk.

Együttműködésükben bízva,

 Tisztelettel:

                                                                                              Kiss Albert

Zalabér, 2020. 04. 07.                                                         intézményvezető