Tájékoztatás a koronavírus járvány miatti új munkarend bevezetéséről

2020.03.15.

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány az 1102/2020 (III.14.) Korm. határozata, valamint az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetésére, a tartermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére kerül sor. A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt.

E döntés értelmében kérem, hogy 2020. március 16-án gyermekük ne jelenjen meg az iskolában! Erről a KRÉTA rendszeren keresztül is kapnak értesítést Önök mint szülők, illetve törvényes képviselők.

Azok a szülők, kiknek munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához, és ez okból nem tudják biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet gyermeküknek, kérhetik az intézményi felügyeletet. Ezzel kapcsolatosan hamarosan elindítjuk a felmérést.

Tisztelt Szülők!

Kötelességem felhívni a figyelmüket, hogy a kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek!

Kérem, szíveskedjenek a KRÉTA rendszert és az iskolánk honlapját figyelemmel kísérni az újabb információk érdekében.

Tisztelettel:                                                     Kiss Albert

                                                                       intézményvezető