A nevelő és oktató munkát segítők

Kozma Ildikó - iskolatitkár

Levelezési cím: 8798 Zalabér Hunyadi u. 2.

Email: zalaberiskola@gmail.com

Telefonszám: +3683/376-008

Végzettsége: gimnáziumi érettségi, pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szeidliné Csoknyai Izabella (végzettsége: szakmunkásképző)

Pánczél János (végzettsége: szakmunkásképző)