Iskolánk

Zalabéri Általános Iskola 

 

Cím: 8798 Zalabér, Hunyadi u. 2.

Telefon/fax: 83/376-008

E-mail: zalaberiskola@gmail.com

Honlap: www.zalaberiskola.hu

 

Alapítás éve: 1968

Iskolatípus: általános iskola, alapfokú művészeti iskola

Fenntartó: Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Intézményvezető: Kiss Albert

 

Osztályok száma: 8

Tanulók száma: 91

Pedagógusok száma: 12

Nem pedagógus munkatársak száma: 2

 

Pedagógiai hitvallásunk

olyan pozitív pedagógiai klímában folyó nevelés, amely a mindennapi életében segíti a tanulót a jó - rossz, igaz - hamis, szép - rút, szent - profán értékduálok menti döntéseiben;

olyan pozitív pedagógiai klímában folyó oktatás, amely az alkotástan (művészi és tudományos) eredményeinek alkalmazásával segíti az egyes diákot képességeinek önfejlesztésében.

 

A Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót kistérség egyik településén, a 734 főt számláló Zalabéren található. Az intézmény évek óta jogosult a kiválóra akkreditált tehetségpont címre, emellett a művészeti iskola is kiváló minősítésű. Mindezek hátterében a komplex tehetséggondozási modellünk áll, amely az Esély és ösztönzés címet viseli. E program meghatározó elemei:

a) tudományos diákkör, betűnevén KGYTK;

b) művészeti tevékenység, amelynek kiemelkedő ágazata a képzőművészeti tanszak;

 c) a diákönkormányzat, amely a társadalmi szerepvállalásra készít fel.

Az Esély és ösztönzés programot azért tekintjük különösen izgalmasnak a pedagógia szempontjából, mert a fenti három terület mind-mind megjelenik egy hátrányos helyzetű kistérség kisiskolájában, ahol a tanulók többsége - 46% -a hátrányos helyzetű.

Az értékválasztást segítő nevelési folyamatainkban alkalmazzuk az ÉKP pedagógiát; a drámapedagógia eszközeit; az egyéni és a kooperatív tanulási stratégiákat; a konfliktuskezelési technikákat. Az alkotást segítő tanulási folyamatokban alkalmazzuk a projektpedagógiát; az egyéni és csoportos alkotási technikákat; a művészi alkotást; a tudományos ismeretterjesztő- és a mikrokutatás „felfedező” elemeit; az infokommunikációs technikák adta információgyűjtés és a digitális olvasás, írás lehetőségeit.

Iskolánkban számos választható foglalkozást, szakkört kínálunk tanulóinknak:

Idegen nyelvként angolt (egyelőre 7-8.o.-ban); számítástechnika területén választhatnak programozást vagy alkalmazást; művészetek területén: festészetet, éneklést, dráma-színjátékot, néptáncot; tömegsportként pedig kosárlabdát, futballt, röplabdát, atlétikát, talajtornát. Ezen kívül egyéni, páros és kiscsoportos foglalkozások keretében folyamatosan történik a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.

Az intézmény erősségei közé tartozik a kulcskompetenciák fejlesztése: az anyanyelvi kommunikációs kompetencia a tanórai és tanórán kívüli tanulási folyamatokban (például tanórai prezentációk, alkotói napok, tudományos diákköri foglalkozások előkészületei, ünnepek, műsorok adta szereplési lehetőségek, diákönkormányzati szerepek gyakoroltatása, vers- és prózamondó versenyekre való készülés, fellépések) egyaránt jelen van. A természettudományos kompetencia fejlesztését a projektpedagógia alkalmazásával, mesterséges életterek létrehozásával és működtetésével, természetes élettereken zajló természettudományos tanórák tartásával igyekszünk elérni. Az információs és kommunikációs technikák használatával a digitális kompetenciát erősítjük, míg a projektpedagógia beemelésével, a kooperatív és egyéni tanulási technikák megismertetésével, az alkotva történő ismeretszerzés lehetőségének megteremtésével az önálló tanulásra való beállítódást segítjük, az együttműködésre való hajlandóságot serkentjük. A szociális kompetencia fejlesztése a drámapedagógia eszközeivel, konfliktuskezelési technikák közvetítésével, rendezvényekhez kötött munkaszerepek felajánlásával történik.

 

Az iskola rendszerváltás utáni rövid története

1991-ben iskolánk pedagógusai a szülők egyetértésével és támogatásával – az oktatás és nevelés korszerűsítése érdekében – létrehozták az „Anti-drill” Alapítványt. Az 1992/93-as tanévben intézményünk az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programot adaptálta. E program minőségi megvalósításának elismeréseként 1998-ban megrendezhettük a III. Országos ÉKP Konferenciát.

Alkottató tehetséggondozás 1997/98: Az 1997/98-ban kidolgozott, majd munkatervben is rögzített tehetséggondozási programunk bemutatkozását az ugyanebben a tanévben indított alkotói napokkal kezdtük meg. Az iskola közterén létrehoztunk egy galériát: „Alkotások galériája” címmel. Ezen a félévenként meg-megújuló tárlaton minden tanítványunknak közzétettük a legjobbnak ítélt alkotását, amelyek kezdetben leginkább a tantárgyakhoz köthető tárgyiasult produktumok voltak. Erre építkezett az a kínálat, ami már az elmélyültebb, nyitott kimenetelű művészi és tudományos alkotói tevékenységre ösztönözte a tehetségígéreteket. A tudományos alkottatáson belül – a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézetének támogatásával – elindítottuk a 10-14 éveseknek szóló tudományos diákköri konferenciát.

Tudományos diákköri konferencia: Az 1998/99-es tanévkezdéskor meghirdettük Zala megyében a tudományos diákköri konferenciát, a TDK-t. A 2000/2001-es tanévben már dunántúli TDK-t szerveztünk Zalabéren. A rendezvényen Budapest, Veszprém, Osztopán, Tapolca, Százhalombatta, Tata, Dorog, Székesfehérvár, Pölöske, Mihályfa, Zalacsány, Zalaszentlászló, Karmacs, Zalabér ifjú „kutatójelöltjei” szerepeltek. A kutatás elemeinek tanulása oly népszerűvé vált, hogy a 2001/2002-es tanévtől országos versenyt hirdethettünk.

Az első jelentősebb elismerések: 2001-ben Zsolnai professzor úr a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézetének igazgatójaként a pápai kutatóintézetbe hívta meg azokat a gyerekeket, akik a tudományos dolgozataikat kiemelkedő előadással prezentálták a dunántúli TDK-n. 2002 februárjában a VE TK Pedagógiai Kutatóintézet Országos ÉKP Központja, a Zalabéri Körjegyzőségi Önkormányzattal és intézményünkkel háromoldalú megállapodást kötött a kísérleti iskola státusz odaítélésére. 2002 júniusában az Oktatási Minisztériumtól okleveles elismerést kaptunk a közoktatási minőségfejlesztés terén nyújtott eredményes munkáért. 2002 októberében a IIASA-SHIBA Alapítvány IIASA-SHIBA Díjban részesítette az oktatás és nevelés minőségi kör "OTDK 10-14 éves diákoknak" című tehetséggondozó programját.

Az általános iskolai tudományos diákköri tevékenység szakmai körökben is egyre nagyobb ismertségre tett szert. A program egyik nyilvánvaló elismerésének tekintjük, hogy 2002 októberében az MTA Pedagógiai Bizottsága szervezésében a II. Országos Neveléstudományi Konferenciára egy előadásra szóló meghívást kapott Kiss Albert, iskolánk igazgatója.

TDK és művészeti oktatás: 2003-ban az Oktatási Minisztérium az Oktatási Közlönyben Országos tudományos diákköri konferencia 10-14 éves tanulóknak címmel hirdette meg a TDK-t. Így az az OKM akkreditált komplexen funkcionáló tanulmányi versenye lett. Ekkor 245 tanuló jelentkezett az OTDK-ra. Az iskolák száma és földrajzi elhelyezkedése alapján három régiót alakítottunk ki: a Budapest és környéke, a Duna-Tisza köze és Tiszántúl, valamint a Dunántúl régiót. 2004-től 5 régió alakult ki a tudományos diákköri munka koordinálására. 2004-ben az Oktatási Minisztérium Kiválóság kategóriában ezüst díjat adományozott a közoktatási minőségfejlesztés terén nyújtott eredményes munkánkért.

2004 szeptemberében megkezdődött az alapfokú művészeti oktatás 3 művészeti ágazat 5 tanszakán: grafika, festészet, szobrászat, színjátszás, néptánc tanszakon.

Kölcsönös tanulmányutak: 2005 májusában angol professzorokat és pedagógusokat fogadott az intézmény Milton Keysből, az Open University-ről. A vendégek a tanulók által folytatott tudományos kutatómunka programjával, módszereivel ismerkedtek. 2005 októberében iskolánkból egy tehetséggondozó pedagógus team viszontlátogatott Angliába. A vendéglátók különböző intézményekben mutatták be a náluk folyó pedagógiai munkát.

Újabb díjak és konferenciák:

2006-ban a Zala Megyei Közgyűlés Nívódíjat adományozott az intézményünkben folyó pedagógiai munka elismeréseként.

2007 novemberében 3 napos országos Tantárgy-pedagógiai konferenciát rendeztünk a természettudományok tantárgyaiból, ahol számos előadással és órabemutatóval fogadtuk a több mint száz vendéget.

A művészeti iskola az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárása során kiváló minősítést kapott mindhárom működő tanszakra, így a festészetre, a néptáncra és a színjátékra is.

Ugyanebben az évben lett intézményünk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja.

Jelenleg a festészet tanszak működik három csoportban, a néptánc és a dráma oktatása szakköri formában valóul meg.

Tehetségpont Zalabéren: 2010-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szervezete felvette szervezetei közé a KGYTK-t.

A zalabéri iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által regisztrált akkreditált Tehetségponttá vált. A "Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája" projekt (TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0068) 7 890 804 Ft-os támogatást kapott.

 

A tehetségpontunk 2011. október 15-én Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet kapott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által.

Az iskolánkban folyó „Esély és ösztönzés” komplex tehetségsegítő programunk színvonalas működtetésének elismeréseként a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolánk a Köznevelés az iskolában című kiemelt projekt keretében meghirdetett „Mentoráló intézményi működés kialakítására” című minősítése alapján a 2014/2015-ös tanévtől MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY címet nyert el.

A tehetségpontunk 2014. október 11- én újra elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.

A tehetségpontunk szakmai együttműködést alakított ki a határon túli külhoni tehetségpontokkal. Ennek keretében 2014. június 5-8-ig terjedő időszakban a Határok nélküli Magyar Kreatív Természettudományi Tehetséggondozó Program keretében Kolozsváron, a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban folytattunk szakmai együttműködést. Ezt követően a Szlovákia Galántai Regionális Központtal hoztunk létre tehetséggondozó együttműködést 2015. 05. 14. és 16. közötti időszakban a KGYTK programunk keretében.

Az iskolánk számára a KGYTK Tehetségsegítő Tanács – 2015. június 5-én – „a tehetséges diákok fejlesztésében végzett példaértékű, követendő, a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájára felkészítő többévi munka elismeréseként” Referenciaintézményi címet adományozott.

A tehetséggondozás hozama a diákok teljesítményében: Még általános iskolásként kaptak meghívást a gimnáziumi TUDOK-ra egykori tanítványaink: Pék Máté és Kiss Írisz Pécsett, Gyarmati Lili és Lukács Ádám Debrecenben mutathatta be 8. osztályosként tudományos dolgozatát a középiskolások között. A későbbi évfolyamok diákmunkái iránt ugyancsak nagy volt az érdeklődés, évről évre kaptak előadásra szóló felkérést. Voltak például a Kaposvári Egyetemen, de egyéb oktatással kapcsolatos fórumon is megjelentek már: Zalaegerszegen, Pápán, Budapesten. Diákjaink művészeti – elsősorban képzőművészeti – tevékenysége is elismert, hiszen évek óta pályadíjakat nyernek a különböző hazai és nemzetközi versenyeken. Egyik legjelentősebb a 2013-as év, amikor a festészeti tanszakunk tanára, Cseh Németh László és három tanítványa - Cseh Németh Ádám, Csiszár Péter, Rába László - kapott meghívást Hong Kongba, az International Children Painting Competition elnevezésű nemzetközi festészeti versenyre, ahol Cseh Németh Ádám és Csiszár Péter is elnyerte a nap festője címet.

A Zalai Tanügyben jelent meg Zsohár Veronika (2012/03), Csizsár Péter (2012/03), Rába László (2012/03) Zsohár Balázs, Rába Martin (2010/08), Farkas Eszter, Lakatos Adrienn (2009/10), Rába László (2009/08), Kürnyeg Nikoletta (2009/07), Cseh Németh Rafael (2009/05) tanulóink tudományos diákköri pályamunkájának összefoglalója. Kiss Írisz – 2011-ben már egyetemistaként – 1. helyezést ért el „Egy antibiotikum termelő Gram-pozitív baktérium taxonómiai helyzetének tisztázása és a bioaktív metabolit szintéziséért felelős génklaszter jellemzése” című OTDK-s pályamunkájával.

A kgytk-zalaber.hu weblapon és az „ÉSZ” (Ékes Szilánkok) online folyóiratban rendszeresen jelennek meg az országos KGYTK döntőjében jutalmazott diákok pályamunkái és az iskolánk pedagógusainak innovációs eredményei.

Iskolánk szellemi műhelyként működik. Tehetséggondozásunk kiválóvá válásához hozzájárult az intézmény pedagógusainak jelentős innovációs munkája, mely az alábbiakban jelenik meg:

Fejlesztések:

  • Projektpedagógia, Kreatív önképző kör; Alkottató tantárgypedagógia.
  • Könyvek: egyetemi kiadványok; Tehetségpontunk kiadványai.
  • Jó gyakorlatok: M(i)ért pont érték; Művészeti projektek; Általános iskolai tudományos diákkör.
  • KGYTK Tehetségsegítő Tanács: Országos szintű, öt régiót ölel fel.
  • Előminősített referenciaintézményként: Műhelyfoglalkozások (Zalabéren, Budapesten). Előadások: egyetemeken, pedagógiai intézetekben, konferenciákon (Zalaegerszeg, Budapest, Pápa, Kaposvár, Veszprém)
  • Publikációk (Zalai Tanügyi Információk, Új Pedagógiai Szemle, Új Katedra, Tehetség, Pedagógusképzés, ÉSZ - online folyóirat; Géniusz Műhely- műhelytanulmányok, műhelydokumentumok).
  • Mentoráló intézmény (2014)

Kutatások:

  • Az „Esély és ösztönzés” komplex tehetségsegítő modell pedagógiai akciókutatása (részeredmények 2014)
  • KGYTK 10 éves fejlesztésének önkontrollos hatásvizsgálata (eredmények 2017)