2014-15

2014/15-ös tanévben megvalósított pályázatok

A TÁMOP-3.3.8 – 12/2-0045 számú, immár a második tanévben futó „Esély és ösztönzés projekt” keretében támogatott rendezvények, foglalkozások, kirándulások, üdülések felsorolásképpen az alábbiak voltak: - Iskolanyitogató Program; - Anyanyelvi és gondolkodási képességet fejlesztő foglalkozások; - Pályaorientációs foglalkozások és kirándulások (Győr és Sárvár); - Karácsonyi játszóház; - Alkotói napok; - Húsvéti játszóház; - Művészeti bemutató; - Nyílt nap; - Családi nap. Emellett a pályázat kétféle pedagógus-továbbképzést is finanszírozott a „Beilleszkedési nehézségek, alulteljesítő tehetségek” valamint „Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal” témákban. Az eszközbeszerzés tételnél labdák, sportjátékok, társas játékok, hangfalak, digitális fényképezőgépek, kamera, projektor, nyomtató, asztali számítógépek, laptopok, CD-lejátszók szerepelnek. Amint a múlt nyáron, így 2015 nyarán is 40 gyermeknek tett lehetővé egy hetes balatoni nyaralást a pályázat. (Művészeti tábor - Balatonlelle 2015. június 29. - július 5.)

A TÁMOP- 3.4.5-12-2012-0001 jelzésű, „Tehetséghidak Program” keretében a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységekre” nyújtott támogatást versenyfelkészítésre, gazdagító programpárok teljesítésére, tanórán kívüli lazító program megvalósítására (kirándulás - Ják, Sárvár) fordítottuk. Ennek köszönhetően bővült az intézmény kis értékű anyagszükséglete, többek között festészeti kellékekkel, sport, készségfejlesztő és táblajátékokkal, egyéb fejlesztő eszközökkel.

 

A THE-M-14-es pályázat benyújtója a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, míg a III. 8554 azonosítóval ellátotté a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galánta Regionális Pedagógiai Központja volt. Ez utóbbi a Határtalan lehetőség cím alatt futó projekt részeként valósult meg. Ennek köszönhetően vehetett részt 9 tanítványunk a szlovákiai Galántán, ahol a KGYTK-s munkájuk prezentálását nagy érdeklődés övezte, jutalomként pedig több város nevezetes helyszínét mutatták be nekik a szlovákiai magyar vendéglátók. A kolozsváriakat idén – a tavalyi látogatásunk viszonzásaképpen - mi fogadhattuk. Az együtt töltött időt közös drámafoglalkozásokkal, előadásokkal, kirándulásokkal (Bakonybél - Csillagvizsgáló, Kehidakustány - Termálfürdő) gazdagítottuk.

 

Az előző tanévben indult és e tanév februárjáig tartott a TÁMOP 3.3.14. A-12/1-0080 Kistérségi esély és ösztönzés testvériskolai kapcsolat című 16.884.115 Ft össztámogatású pályázat, melynek keretében a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával működtünk együtt. A pályázat hátterét az „Esély és ösztönzés”tehetségsegítő modell biztosította, amely a zalabéri iskola fejlesztésének eredménye. Az együttműködés szakmai foglalkozásokban, előadássorozatokban és tantárgyi újításokban realizálódott. A gyermekeknek szóló foglalkozások kiterjedtek az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítésére, a generációk közötti kapcsolatok mélyítésének fontosságára, az egészséges életmódra, az önkéntességre; a prevenció szándékával figyelmeztettek a dohányzás, alkohol és drogfogyasztás, a virtuális lét és a felelőtlen, felkészületlen szexuális élet veszélyeire. Ezenkívül közös budapesti, győri kirándulásokat, színházlátogatásokat (Zalaegerszeg, Székesfehérvár), termálfürdőzéseket (Kehidakustány, Zalaszentgrót), nyári tábort (Balatongyörök) kínált a program.

Az NTP-TV-14-A-0093 és az NTP-TTM-14-0016 szám alatt futó pályázatok kiírói mindkét esetben a tehetséggondozásunkat ismerték el. Az előbbi a KGYTK országos tanulmányi verseny, míg az utóbbi egy országos tehetségsegítő módszertani konferencia megrendezését foglalta magában. Végeredményben mindkettő a tudományos diákkört egy olyan pedagógiai alternatívaként ismeri el, amely hatékonysága, sokszínű képességfejlesztése megkérdőjelezhetetlen, a résztvevők kultúrához való viszonyulása biztosan pozitív, kiváltképp a kommunikáció, a szocializáció és a problémakezelés területeken. A konferencia plenáris ülésén például Dr. Szvathné dr. Szalay Márta, az EMET osztályvezetője a Nemzeti Tehetség Program bemutatásával, Fuszek Csilla, az European Talent Centre igazgatója az Európai Tehetséghá- lózathoz való csatlakozás feltételeinek ismertetésével vázolt fel további lehetőségeket a tehetségművelésben érintettek számára. Természetesen más jeles előadók is szerepeltek, hiszen megjelent és előadást tartott Dr. Balogh László, a Tehetséghidak Program szakmai vezetője, a pszichológia- tudományok kandidátusa, Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária, a Pannon Egyetem docense, Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnöke és Kiss Albert, iskolánk igazgatója, a MATEHETSZ elnökségi tagja, a KGYTK Tehetségsegítő Tanács elnöke.