2018-19

Tevékenység, belső képek, fogalmi absztrakció

NTP-MŰV-18-0136

A Nemzeti Tehetségprogram által meghirdetett „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok” elnevezésű pályázaton 1.000.000 Ft támogatásban részesült az intézményünk által beadott „Tevékenység, belső képek, fogalmi absztrakció” című projekt.

A program dráma- és műhelyfoglalkozásokat, előadást és tanulmányi kirándulásokat foglalt magába. A műhelymunkákák eredményét a Művészeti bemutatón tekinthették meg az érdeklődők. A programba bevont diákok a keszthelyi Georgikon Majormúzeumba és a balatonfüredi Vaszary Galériába látogattak el, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt.

Kompenzáló, tehetségfejlesztő tárgykörben nyújtottuk be pályázatunkat, mert valljuk, hogy a széles körű megismerő folyamatokban a kulturális különbözőségek; a gazdasági, társadalmi státusz elhanyagolhatóbbak a tanulókat érintő független változók vonatkozásában. Előtérben álltak a kommunikációs és a gondolkodási képességek. Ezek mellett az orientációs képességek, a kreatív képességek fejlesztése is a célok között szerepelt.

A foglalkozások konkrétabb célja a parasztszoba mint kulturális színtér bemutatása volt. E színtérrel képet alkothatunk a tárgyak választékáról, kulturális jellemzőiről. Hogyan jelentek meg formában, anyagban, ízlésben, magán- és kollektív hitekben a paraszti élet hétköznapjai és ünnepnapjai? Hogyan tagozódott be ebbe a közösségbe a mesterember a maga mesterségbeli tudásával, munkaerkölcsével? Dráma- és a műhelyfoglalkozásokon a tanulók e problémákkal ismerkedtek, hogy mintát kapjanak átörökíthető tárgyi és szellemi értékekből.

A projektről készült képes beszámoló ITT tekinthető meg.

 

„XIX. Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája”

NTP-TMV-18-0098

A Nemzeti Tehetségprogram által meghirdetett „Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” elnevezésű pályázaton az intézményünk által beadott „XIX. Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája”című projekt 1.900.000 Ft támogatásban részesült.

A felmenő rendszerű, komplex, országos tanulmányi versenyen való részvétellel a tudományos diákkörben kutató gyerekek megismerkedtek az önálló ismeretszerzés technikáival, módszereivel tudományos ismeretterjesztő vagy önálló kutatásaikon keresztül. Alapszintű jártasságot szereztek a tudományok és a műveltségterületek rendszerében való eligazodásban. Elsajátították a tudományos alkotásukról folytatható kommunikációs formákat. Felkészültek a szakmai reflexióra, kérdésekre vagy vitára, amikor a verseny fordulóin pályamunkáikat bemutatták.

A verseny szervezése és lebonyolítása a versenykiírásban és a versenyszabályzatban rögzítetteknek megfelelően történt. A tanulók februárban, az iskolai fordulókon beszámoltak gyűjtőmunkájukról. A regionális 1. forduló feladataként elkészítették és feltöltötték kutatási beszámolójukat a kgytk-zalaber.hu oldalra. A szakmai zsűri - amelynek elnöke Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária volt – értékelte a pályamunkákat, és 91 dolgozatot (104 előadó diákot) juttatott tovább az áprilisi regionális 2. fordulókra. Az országos döntőn való részvétel lehetőségét 48 előadás (53 diák) kapta meg.

A regionális fordulókon a tanulók oklevél jutalomban részesültek, míg az országos döntő minden résztvevője könyvjutalmat kapott. A felkészítő pedagógusok tehetségsegítő munkáját oklevéllel ismerték el a rendezők.

A projektről készült képes beszámoló ITT tekinthető meg.