Anti-Drill Alapítvány

Az alapítvány 1992–ben jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse a pedagógiai folyamatokban fellelhető „drill” visszaszorítását, a gyermekcentrikus pedagógia alkalmazását, a diákok individuumának előtérbe helyezését a nevelésben, az egyoldalú kognitív terhelés csökkentését sokoldalú tevékenykedtetéssel, a diákok kreativitásának fejlesztését, a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a diákönkormányzat demokratikus működtetésének segítését, iskolai, óvodai eszközbeszerzés, rendezvények támogatását. Elsődleges céljai között szerepel a kiemelkedően tehetséges gyermekek tehetséggondozásának, versenyeztetésének elősegítése; az iskola, a művészeti iskola, az óvoda működésének támogatása; pályázatok figyelése, készítése, benyújtása.

Anti-Drill Alapítvány 19273637-1-20

Az alapítvány dokumentumai: 

Alapító okirat 

Nyilvántartásba véltel

Kivonat nyilvártartási adatokról

SZMSZ