Tehetségpont

Akkreditált kiváló tehetségpont

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

TP 170 000 716

A Tehetségpontunk vállalja a tudomány iránt érdeklődő tehetséges gyerekek feltérképezését a magyar általános iskolákban. Vállalja a régióközpontok szervezését és - a régióközpontok számára - a referencia tudományos diákkör működtetését. Segíti a régióközpontok tudományos diákkörének referencia szintűvé válását. Emellett tehetségpontunk továbbképzések formájában átadja az általános iskolai tudományos diákkör létrehozásának és működtetésének módszertanát. Működteti a KGYTK Tehetségsegítő Tanácsot, kapcsolatokat alakít ki a határon túli magyar Tehetségpontokkal.

 

Kreatív természettudományi tehetséggondozás – lehetséges irányok tehetségsegítő pedagógusoknak

Ez a könyv elsősorban azokat a tehetségsegítő pedagógusokat kívánja megszólítani, akik egyetértenek azzal, hogy a természettudományi tehetséggondozásban az empirikus megismerésből kiinduló, kísérletező, felfedező tevékenységre alapuló, alkotásra ösztönző pedagógiai fordulatra van szükség. Ennek a fordulatnak az egyik lehetséges irányát tartalmazza e könyv, amely a kreatív természettudományi pedagógia modelljéből vezeti le a kreatív természettudományi tehetséggondozást.

 

 

Kapcsolataink további tehetségpontokkal:

Esély és ösztönzés komplex tehetségsegítő modell pedagógiai kutatásának részeredményei

A tanulmány egy 2010-ben megkezdett pedagógia-módszertani empirikus akciókutatás részeredményeiről számol be, amelyet egy kiválóra akkreditált tehetségpontban (a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában) végeznek. A kutatás azt a feltételezést vizsgálja, hogy a társadalmi esélyegyenlőtlenségben élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tehetségígéret személyiségére leginkább jellemző partikularitás – a szunnyadó tehetségének kibontakoztatásával, a komplex tehetséggondozás segítségével – elmozdítható az individualitás irányába. A kutatás közben elért részeredményként az„Esély és Ösztönzés” tehetségsegítő modell és annak kidolgozási tapasztalata kerül bemutatásra.

„Esély és ösztönzés” tehetséggondozó modell - A tehetség meghatározásától a jó gyakorlatokig